Učiteľ - hodiny - prehľad

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Čeština Lithuania Hebrew Georgia Thai

Všeobecné informácie:
Učiteľ - čo je to hodina a ako si ju vytvoriť?
Na čo je dobrá "hodina"?
Chýbajúce hodiny z rozvrhu (hodiny so zvončekom)
Čo je oficiálna a neoficiálna hodina?
Ako zmeniť nastavenia hodiny?
Načo slúži nastavenie štandardného predmetu pri vytváraní hodiny?
Ako pri vytváraní hodiny skopírovať svoj plán z minulého školského roka?
Ako zmazať hodinu?
Ako obnoviť hodinu (s plánom), ktorú som si omylom zmazal?
Ako si pripraviť tematické plány pre budúci školský rok?

Delené hodiny:
Vytváranie hodín pre delené alebo spájané triedy
Prepojenie delenej hodiny s názvom hodiny z rozvrhu
Dvaja učitelia učia v jednej triede predmet delený na skupiny. Čo s plánom?
Učím v jednej triede obidve skupiny. Mám si vytvoriť jednu hodinu alebo dve?
Ako skopírovať zadelenie žiakov z minulého školského roka?

Špeciálne situácie:
Hodina s viacerými zložkami - napríklad SJL - gramatika a literatúra
Hodina s dvomi zložkami - napr. teória a cvičenia
Celá a zároveň delená hodina v jednej triede - napr. prírodovedné predmety
Učitelia sa v skupinách striedajú - ako si vytvoriť hodiny?
Vytváranie hodín - maturitných seminárov

Iné:
Žiak zmení skupinu počas školského roka