ครู - หลักสูตร

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Čeština Lithuania Hebrew Georgia Thai

ข้อมูลทั่วไป:
รายวิชาคืออะไร สร้างรายวิชาอย่างไร
ข้อดีของรายวิชา
รายวิชาที่มีสัญลักษณ์รูประฆัง
รายวิชาที่เป็นทางการและรายวิชาที่ไม่เป็นทางการคืออะไร
วิธีเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ารายวิชา
ฉันสามารถใช้แผนการสอนของปีการศึกษาที่ผ่านมาได้อย่างไร
วิธีลบรายวิชา
วิธีกู้คืนรายวิชา(ที่มีแผนการสอนและการจัดเตรียม)ที่ถูกลบโดยไม่ได้ตั้งใจ

หลักสูตรที่มีการแบ่งชั้นเรียน:
การแบ่งและการรวมชั้นเรียน
ระบบแสดงคาบเรียนที่มีการแบ่งกลุ่มไม่ถูกต้อง
ครูสองท่านสอนวิชาเดียวกัน ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีการแบ่งกลุ่มนักเรียนในชั้นเรียนเดียวกัน แล้วแผนการสอนจะเป็นอย่างไร
ฉันสอนนักเรียนทั้งสองกลุ่มในชั้นเรียนเดียวกัน ฉันควรสร้างรายวิชาเพียงหนึ่งรายวิชาหรือสองรายวิชา
สามารถคัดลอกกลุ่มนักเรียนจากปีการศึกษาที่ผ่านมาได้หรือไม่

สถานการณ์พิเศษ:
วิชาที่มีองค์ประกอบเพิ่มเติม
คาบเรียนที่มีนักเรียนทั้งชั้นเรียนและคาบเรียนที่มีการแบ่งกลุ่มนักเรียน
วิธีสร้างรายวิชาสำหรับกลุ่มนักเรียนที่มีครูผู้สอนหลายคน