მასწავლებელი - კურსები

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Čeština Lithuania Hebrew Georgia Thai

ზოგადი ინფორმაცია:
რა არის კურსი? როგორ შევქმნათ?
რატომ არის კურსის არჩევა კარგი?
What are official and unofficial courses?
როგორ შევცვალოთ კურსის პარამეტრები?
How do I use my last year's teaching plan?
How to restore a course (with plan) deleted by mistake?

კურდები დაყოფილ კლასებში:
დაყოფილი და გაერთიენბული კლასები
Divided lesson does not display correctly in the class register
Two teachers teach a subject divided into groups in one class. What about the plan?
I teach both students' groups in one class. Should I create one or two courses?

სპეციალური სიტუაციები:
Subjects with more components
=Lessons with whole class and divided class
Teachers in students' groups alternate. How to create a course?