Hodina s viacerými zložkami - napríklad SJL - gramatika a literatúra

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Predmet slovenský jazyk a literatúra sa skladá z dvoch zložiek.

Prvá zložka - Jazyková zložka, slohová výchova a komunikácia - pre jednoduchosť si ju označme Gramatika
Druhá zložka - Literárna výchova

Sú dve možnosti, ako si vytvoriť hodinu (plán) pre tento predmet:
1. možnosť - jeden plán pre obe zložky predmetu
2. možnosť - dve hodiny, dva plány, ktoré navzájom prepojíme cez "zložku hodiny"

1. možnosť - jeden plán pre obe zložky predmetu

V rámci tejto hodiny si môžete do plánu vložiť viaceré zložky predmetu. Učivo v pláne budete potom v ETK vyberať striedavo z gramatiky a z literatúry. Nie je nutné vyberať učivo zaradom.

Keď prídete na hodinu a zapisujete učivo do ETK, nemusíte vyberať témy zaradom. Môžete si vybrať 3 hodiny z prvej zložky a potom hodinu z druhej zložky.

2. možnosť - dve hodiny, dva plány
Môžete si vytvoriť dve hodiny, dva plány - jednu pre gramatiku, jednu pre literatúru. V nastaveniach oboch hodín treba nastaviť, o akú zložku predmetu sa jedná a cez zložku predmetu sa potom tieto dve hodiny prepoja.

Choďte do nastavení hodiny (koliesko nastavení sa objaví, ak prejdete myšou ponad ikonu hodiny).

Zvoľte rozšírené nastavenia.

Vyplňte riadok "Zložka predmetu" - pre jednu z hodín napr. Gramatika, pre druhú Literatúra.

Ak neurobíte takéto "prepojenie" hodín s dvomi zložkami, bude systém chápať druhú z hodín ako duplikát hodiny a preto sa bude v ETK zobrazovať výstražný trojuholník.

Ak v ETK potrebujete vybrať tému z plánu druhej zložky, kliknite na "Vybrať z plánu" v ľavom hornom rohu a zvoľte plán pre druhú zložku.

Ak má predmet viac zložiek, napríklad tri, tak všetky hodiny musia mať nastavenú zložku. Zabezpečí sa tým správne prepojenie hodín s predmetom.

Aj keď máte napr. pre SJL vytvorených viac hodín, pokiaľ ich máte navzájom prepojené cez zložku predmetu, na vysvedčení bude len jeden predmet a hodnotenie sa bude počítať zo všetkých zložiek.