Ako pri vytváraní hodiny skopírovať svoj plán z minulého školského roka?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Pri vytváraní hodiny si môžete urobiť kópiu plánu - buď z tohto školského roka (napríklad ak učíte paralelné triedy), alebo z minulých školských rokov. Po kliknutí na "Vytvoriť ako kópiu z plánu" sa Vám otvorí okno. Môžete si prepnúť školský rok, ak chcete kopírovať plán z minulého školského roka. Vidíte zoznam všetkých plánov, ktoré sú pre vás "viditeľné".
Ako sprístupniť svoj plán iným učiteľom?

Ak už máte hodinu vytvorenú, plán si môžete skopírovať aj dodatočne takto: Ako si skopírovať TVVP z minulého školského roka?