Načo slúži nastavenie štandardného predmetu pri vytváraní hodiny?

Slovenčina Čeština

Pri vytváraní hodiny si môžete vybrať okrem iného aj štandardný predmet a ročník.

Podľa vybraného štandardného predmetu sa potom v EduPage pri danej hodine zobrazujú štandardy.

Pokiaľ sa vám nezobrazujú správne štandardy, skontrolujte si v nastaveniach hodiny štandardný predmet. Ako zmeniť nastavenia hodiny?

K niektorým predmetom v štandardoch existujú hotové materiály, napr. z Testovania 5, Testovania 9 a EČ maturitnej skúšky.
Taktiež aj úlohy z predmetových olympiád.

Kde nájdem v EduPage hotové materiály k danej téme?
Prečo nevidím testy z externej maturity?