Prečo nevidím testy z externej maturity?

Aby sa učiteľ (aj študenti) mohli dostať k testom z externej maturity, ktoré sú v EduPage, je potrebné v nastaveniach hodiny pre maturitný seminár zvoliť štandardný predmet a ročník. Ako zmeniť nastavenia hodiny?

Napríklad hodina sa volá Seminár z matematiky.

Pokiaľ nenastavíte štandardný predmet, systém si nevie hodinu spojiť s príslušnými štandardami.

Ak nastavíte štandardný predmet a ročník, uvidíte štandardy - v tomto prípade ku matematike. (Rovnako to funguje aj pre SLJ a AJ)


Cez tieto štandardy sa potom dostanete k testom tak, že zaškrtnete štandard. Ak štandard obsahuje nejaké materiály, je pri ňom vidieť malé číslo.