Plány, prípravy, e-learning - Štandardy - Štandardy - pohľad administrátora

Slovenčina Na čo slúžia štandardy v EduPage?
Slovenčina Prehľad zaradených štandardov v jednotlivých hodinách
Slovenčina Ako si vytvoriť vlastné školské štandardy?
Slovenčina Administrátor - Štandardy


Plány, prípravy, e-learning - Štandardy - Porovnávanie štandardov

Slovenčina Porovnanie výsledkov tried v štandardoch


Plány, prípravy, e-learning - Štandardy - Štandardy

Slovenčina Na čo slúžia štandardy v EduPage?
Slovenčina Ako pripojiť k témam svojho plánu výkonové štandardy?
Slovenčina Načo slúži nastavenie štandardného predmetu pri vytváraní hodiny?
Slovenčina Ako si pridať materiály z Mojej knižnice do štandardov?
Slovenčina Ako si vytvoriť vlastné školské štandardy?


Plány, prípravy, e-learning - Štandardy - Štandardy - Zdieľanie materiálov medzi učiteľmi

Slovenčina Ako môžem zdieľať svoj materiál do školskej knižnice?
Slovenčina Ako môžem použiť zdieľaný materiál, napríklad test?
Slovenčina Kde nájdem v EduPage hotové materiály k danej téme?
Slovenčina Ako zruším zdieľanie svojho materiálu do školskej knižnice?
Slovenčina Ako si urobiť kópiu karty (svojej, školskej alebo globálnej) tak, aby som ju mohol modifikovať?
Slovenčina Ako pridelím žiakom vytvorené otázky?
Slovenčina Ako upraviť zoznam štandardov, ku ktorým materiál patrí?