Učím v jednej triede obidve skupiny. Mám si vytvoriť jednu hodinu alebo dve?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Pokiaľ na niektorom z predmetov učíte dve skupiny z tej istej triedy a máte ich takto aj v rozvrhu, odporúčame vám vytvoriť si zvlášť hodinu pre každú skupinu.

Každá skupina bude mať svoj plán, s každou skupinou môžete ísť rôznym tempom.

Ak si vytvoríte len jednu hodinu, tak správy, domáce úlohy atď. budú chodiť naraz všetkým žiakom.