Učiteľ - čo je to hodina a ako si ju vytvoriť?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Georgia Thai

Čo je to "hodina"?
Ak učíte Geografiu v 5.C, potom "hodina" je kombináciou predmetu (Geografia) a triedy (5.C).

Ak neučíte celú triedu, ale len časť žiakov (napríklad žiaci sa delia na anglický jazyk), tak "hodina" je kombinácia predmetu (anglický jazyk) a skupiny žiakov, ktorých máte v skupine.

Na hodinu je naviazaný tematický plán, triedna kniha, žiacka knižka,... Hodinu vytvárate len raz na začiatku školského roka.

Ako si vytvoriť novú hodinu?
Ak si na začiatku roka správne vyberiete do svojej hodiny žiakov, ktorých učíte, nemusíte sa obávať, že oznamy o domácich úlohách alebo blížiacich sa písomkách prídu žiakom, ktorých nemáte v skupine. Taktiež pri zapisovaní známok sa vám v žiackej knižke zobrazia len tí žiaci, ktorých učíte.

Ak si chcete vytvoriť novú hodinu, Zvoľte ikonu hodín v hornom menu. Pre pridanie hodiny stlačte "+"

Vyberte predmet a triedu. Ak učíte len časť žiakov triedy, stlačte políčko Žiaci a vyberte len tých žiakov, ktorých učíte. Stlačte Uložiť.
Pri vytváraní hodiny si môžete skopírovať plán napr. z minulého školského roka. Ako pri vytváraní hodiny skopírovať svoj plán z minulého školského roka?


Načo slúži nastavenie štandardného predmetu pri vytváraní hodiny?

Ak je už zverejnený rozvrh, systém EduPage učiteľovi zjednoduší vytváranie hodín tak, že mu pripraví zoznam chýbajúcich hodín podľa rozvrhu, ktoré by mal učiť. Toto ešte nie sú vytvorené hodiny, je to len pomôcka na vytvorenie hodín.

Aby ste takéto hodiny vytvorili, kliknite postupne na kachličky so zvončekom a dajte Uložiť.

Pokiaľ sa jedná o hodiny delené, skontrolujte/vyberte správnych žiakov.

Vytváranie hodín pre delené alebo spájané triedy
Čo je oficiálna a neoficiálna hodina?

Viac návodov: Hodiny - učiteľ