Celá a zároveň delená hodina v jednej triede - napr. prírodovedné predmety

Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Pri niektorých predmetoch môže nastať takáto situácia:

Mám s celou triedou 1 hodiny fyziky, a potom mám ďalšiu hodinu delenú, tj. napr. hodinu laboratórnych cvičení mám len s polovicou triedy a ďalšiu hodinu s druhou polovicou triedy. Povedzme, že v rozvrhu existujú tri skupiny

- fyzika s celou triedou
- fyzika s prvou polovicou triedy (delenie Skupina 1)
- fyzika s druhou polovicou triedy (delenie Skupina 2)

Ako si správne vytvoriť hodiny?
Vytvorte si 3 hodiny, 3 plány. Hodina s celou triedou a hodinu s prvou z polovicou triedy a hodinu s druhou polovicou triedy.


Pri hodinách pre 1. a 2. skupinu je potrebné vybrať si správnych žiakov. Kliknite do políčka Žiaci/skupiny.


V triednej knihe potom vidíte hodiny, ktoré máte s celou triedou i hodiny, ktoré máte len s jednou skupinou. Môžete tak na každej hodine evidovať dochádzku len tých žiakov, ktorí majú byť na hodine prítomní. Tak isto môžete zadávať domáce úlohy zvlášť pre celú triedu a zvlášť pre jednotlivé skupiny.

Ak si vytvoríte udalosť v IŽK len pre 1.skupinu, zadanú udalosť aj so známkami uvidíte aj v známkach pre celú triedu.


Poznámka:
Pre správne fungovanie celej delenej hodiny je potrebné, aby administrátor takého hodiny správne zadal do rozvrhu, tj. aby bolo pre danú triedu vytvorené delenie na skupinu 1 a skupinu 2. Skupiny a delenia v rozvrhu

Ďalšie návody: Hodiny - učiteľ