Dochádzka učiteľov (zamestnancov)

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Čeština Lithuania

Čo umožňuje dochádzka učiteľov?

  1. Umožňuje evidovať príchody, odchody a akékoľvek prerušenia práce v rámci dňa.
  2. Dokáže evidovať dochádzku aj nepedagogických zamestnancov školy.
  3. Je plne kompatibilná s aSc Prístupovým systémom, kedy sa po pípnutí zamestnancom prenesú údaje na Edupage stránku.
  4. Umožňuje evidovať aj hodiny, ktoré učiteľ strávil prípravou na vyučovanie mimo školy. Táto príprava sa započíta do výslednej časovej dotácie dochádzky učiteľa.
  5. Vďaka prepojeniu s aScRozvrhmi, suplovaním a aScTriednou knihou umožňuje evidenciu odučených hodín.

Kde nájdem Dochádzku učiteľov?
V ľavom menu vyberte Vyučovanie a potom Dochádzka učiteľov.


Súvisiace články
Ako začať s dochádzkou zamestnancov? Odporúčaný postup
Základné informácie o dochádzke zamestnancov
Ktoré úväzky budeme na našej škole používať?
Ako si prispôsobiť vzhľad - skryť alebo zobraziť jednotlivé sekcie a položky?
Ako nastaviť spôsob zarátavania dôvodov neprítomnosti zo suplovania?
Ako sa zarátavajú typy suplovania v dochádzke učiteľov?
Ako zadať jednorázovú úpravu v dochádzke, napríklad čerpanie dovolenky?
Ako fungujú celodenné modré úväzky? – report „Evidencia dochádzky zamestnancov“
Používateľské práva pre dochádzku zamestnancov
Evidencia nadčasových hodín
Pre pokročilých užívateľov: Nastavenie automatických výpočtov