Dochádzka zamestnancov

Slovenčina Dochádzka učiteľov (zamestnancov)
Slovenčina Základné informácie o dochádzke zamestnancov
Slovenčina Ako začať s dochádzkou zamestnancov? Odporúčaný postup
Slovenčina Ktoré úväzky budeme na našej škole používať?
Slovenčina Ako si prispôsobiť vzhľad - skryť alebo zobraziť jednotlivé sekcie a položky?
Slovenčina Ako nastaviť spôsob zarátavania dôvodov neprítomnosti zo suplovania?
Slovenčina Ako sa zarátavajú typy suplovania v dochádzke učiteľov?
Slovenčina Ako zadať jednorázovú úpravu v dochádzke, napríklad čerpanie dovolenky?
Slovenčina Ako fungujú celodenné modré úväzky? – report „Evidencia dochádzky zamestnancov“
Slovenčina Používateľské práva pre dochádzku zamestnancov
Slovenčina Evidencia nadčasových hodín
Slovenčina Pre pokročilých užívateľov: Nastavenie automatických výpočtov
Slovenčina Tlač reportov a zobrazovanie položiek - úväzkov v nich
Slovenčina Novinka: Počítanie dovolenky
Slovenčina Novinka: Administrácia pracovných skupín
Slovenčina Administrátor: Ako zadať počet dní dovolenky pre nový kalendárny rok?
Slovenčina Ako si zamestnanec skontroluje koľko úväzkov typu "lekárske vyšetrenie" si vyčerpal?


Dochádzka zamestnancov - Dochádzkový systém

Slovenčina Dochádzka - Smartbox
Slovenčina Kde je možné na stránke školy administrovať aScDochádzový hardvér?
Slovenčina Dochádzka - Personifikácia čipových príveskov
Slovenčina Dochádzka - Otváranie dverí
Slovenčina Dochádzka žiakov - evidencia pípnutí v ETK


Dochádzka zamestnancov - Dochádzka zamestnancov

Slovenčina Ako zadať jednorázovú úpravu v dochádzke, napríklad čerpanie dovolenky?
Slovenčina Ako si prispôsobiť vzhľad - skryť alebo zobraziť jednotlivé sekcie a položky?
Slovenčina Učiteľ - ako zadať čas príchodu do práce / odchodu z práce manuálne v mobilnej aplikácii?