Dochádzka zamestnancov

Slovenčina   Dochádzka učiteľov (zamestnancov)
Slovenčina   Základné informácie o dochádzke zamestnancov
Slovenčina   Ako začať s dochádzkou zamestnancov? Odporúčaný postup
Slovenčina   Ktoré úväzky budeme na našej škole používať?
Slovenčina   Ako si prispôsobiť vzhľad - skryť alebo zobraziť jednotlivé sekcie a položky?
Slovenčina   Ako nastaviť spôsob zarátavania dôvodov neprítomnosti zo suplovania?
Slovenčina   Ako sa zarátavajú typy suplovania v dochádzke učiteľov?
Slovenčina   Ako zadať jednorázovú úpravu v dochádzke, napríklad čerpanie dovolenky?
Slovenčina   Ako fungujú celodenné modré úväzky? – report „Evidencia dochádzky zamestnancov“
Slovenčina   Používateľké práva pre dochádzku zamestnancov
Slovenčina   Evidencia nadčasových hodín
Slovenčina   Pre pokročilých užívateľov: Nastavenie automatických výpočtov


Dochádzka zamestnancov - Dochádzkový systém

Slovenčina   Dochádzka - Smartbox
Slovenčina   Kde je možné na stránke školy administrovať aScDochádzový hardvér?
Slovenčina   Dochádzka - Personifikácia čipových príveskov
Slovenčina   Dochádzka - Otváranie dverí
Slovenčina   Dochádzka žiakov - evidencia pípnutí v ETK