Ako nastaviť spôsob zarátavania dôvodov neprítomnosti zo suplovania?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Dôvody chýbania učiteľov sa zadávajú v suplovaní online: Definovanie dôvodov neprítomnosti. Ako sa má dôvod chýbania jednotlivých učiteľov odzrkadliť v jeho dochádzkovom liste si nastavíte cez "Nastavenia" → "Úväzok" →"Suplovanie". Kliknutím na "Ďalšie pravidlo" vyberte dôvod chýbania a v časti "dochádzka učiteľa" mu nastavte hodnotu v úväzku.

Upozornenie: Tieto pravidlá sa dajú nastaviť iba pri celodennom chýbaní učiteľov. Pokiaľ nejaký kolega chýbal iba časť dňa, hodnoty v jeho dochádzke musíte upraviť manuálne. Ako zadať jednorázovú úpravu v dochádzke, napríklad čerpanie dovolenky?

Pokiaľ evidujete opustenia, je dobré nastaviť, ako sa majú do súčtu odpracovaných hodín zarátavať cez "Nastavenia" → "Dochádzka" →"Opustenia".