Ako zadať jednorázovú úpravu v dochádzke, napríklad čerpanie dovolenky?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Najjednoduchší spôsob, ako upraviť údaje v dochádzke, je kliknúť na patričné políčko kurzorom myši a dopísať číselný údaj.

Ak potrebujete ako admin upraviť položky viacerým užívateľom, napríklad čerpanie dovolenky, použite zelené tlačidlo plus a vyplňte patričné údaje:

Podobne môže funkciu využiť aj učiteľ v prípade otvorených práv na vpisovanie údajov: