Ako fungujú celodenné modré úväzky? – report „Evidencia dochádzky zamestnancov“

Slovenčina Čeština

Modré úväzky označujú celodenné úväzky. Fungujú tak, že ak učiteľ/zamestnanec má pre konkrétny deň nejaký rozvrh, prípadne odpracovaný čas, tak sa mu automaticky zaráta odpracovaný deň – „Odpr“. Pokiaľ je však vyplnený hocijaký iný úväzok, vyjadrujúci absenciu, tak sa odpracované dni zrušia.

Pre evidenciu takýchto celodenných položiek, odpracovaných dní alebo dovoleniek je ideálny report „Evidencia dochádzky zamestnancov“. Bol vytvorený podľa oficiálneho tlačiva, preto sú už na EduPage tieto modré položky preddefinované. Zmeniť názvy, prípadne vybrať si, ktoré budete na škole používať, môžete podľa návodu: Ktoré úväzky budeme na našej škole používať?

Tlačová zostava je k dipozícii cez "Vytlačiť" → "Evidencia dochádzky zamestnancov".
Cez „Stĺpce, Filtre“ si nastavte, ktoré položky budete v reporte zobrazovať. Napríklad titul pred menom, jednotlivé úväzky alebo podpis zamestnanca. Tiež môžete upraviť nadpisy jednotlivých sekcií tak, ako to potrebujete. Tlačítkom „viac“ si vyberiete do zostavy viac zamestnancov.


Tip: Ideálne je nastaviť automaticky zarátavanie úväzkov pre absenciu zo suplovania: Ako nastaviť spôsob zarátavania dôvodov neprítomnosti zo suplovania?