Ktoré úväzky budeme na našej škole používať?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Ak sú pre vás niektoré úväzky nadbytočné, môžete nastaviť, že ich nevyužívate, čím sa vám dochádzka môže sprehľadniť. Cez "Nastavenia" v časti "Úväzok" si môžete určiť, ktoré položky nebudete používať. Tiež môžete už existujúcu položku premenovať alebo pridať úplne novú, vlastnú položku - úväzok. Tieto sa budú zobrazovať v dochádzke ako nový stĺpec v dochádzkovom plátne.

Informácia: Typy suplovania - žlté položky a dôvody chýbania - červené položky sa zadávajú priamo v suplovaní online.
Definovanie dôvodov neprítomnosti
Definovanie typov suplovania