Ako sa zarátavajú typy suplovania v dochádzke učiteľov?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Nadefinované typy suplovania sa nachádzajú v dochádzke učiteľov automaticky. Zobrazia sa ako žlté položky spolu so skratkami. Definovanie typov suplovania

Suplované hodiny budú v dochádzke suplujúceho označené patričným typom suplovania a tiež sa automaticky zrátajú v časti „Úväzok“.

Pre pokročilých: Ak nechcete, aby sa nejaký typ suplovania rátal medzi suplované hodiny, tak môžete nastaviť jednoduchú podmienku. V našom príklade sme od suplovaných hodín odčítali typ suplovania „ST - spojené triedy“. Napriek tomu, že učiteľ suploval tri hodiny, medzi suplovanými má iba 2 zarátané. Samotné zrušenie označenia hodín typom suplovania nie je možné.