Základné informácie o dochádzke zamestnancov

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

1. Kde sa tento modul nachádza na EduPage?
Modul dochádzky učiteľov nájde administrátor, rovnako aj učiteľ v ľavom menu cez "vyučovanie" → "dochádzka učiteľov."

2. Čo znamenajú jednotlivé farby v dochádzke učiteľov?
Skrolnutím myškou sa dostanete do spodnej časti, kde sú jednotlivé podfarbenia položiek vysvetlené. Absencie sú podfarbené načerveno, suplované hodiny nažlto.

3. Na aké sekcie je dochádzka zamestnancov rozdelená?
Dochádzka zamestnancov je rozdelená na tri základné časti: 1. Hodiny, 2. Úväzok a 3. Dochádzka
1. V časti "Hodiny" sú zobrazené hodiny z rozvrhu alebo rôzne udalosti s časovou informáciu. Je to vlastne osobný rozvrh každého zamestnanca vrátane vychovávateliek.
2. V časti "Úväzok" sa tieto položky spočítajú. Koľko hodín mal učiteľ v rozvrhu, koľko reálne suploval alebo absentoval sa prejaví v jednotlivých položkách. Nastavenia tohto prepočítavania môže administrátor upraviť cez "Nastavenia" → "Hodiny" →"Predmety - Úväzok".
3. V časti "Dochádzka" sa zobrazujú prevažne časové hodnoty: príchod, odchod zamestnanca na pracovisko alebo prerušenie pracovnej doby. Pri využití čítačiek sa tieto informácie doplňujú automaticky podľa "pípnutí" pri čítačke. Dochádzkový systém

Ak niektorú sekciu nepotrebujete využívať, napríklad pre nepedagogických zamestnancov, postupujte prosím podľa návodu: Ako si prispôsobiť vzhľad - skryť alebo zobraziť jednotlivé sekcie a položky?