Ako si prispôsobiť vzhľad - skryť alebo zobraziť jednotlivé sekcie a položky?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Po nastavení používania jednotlivých položiek Ktoré úväzky budeme na našej škole používať? môžete ako administrátor nastaviť preddefinované zobrazovanie položiek pre konkrétnych zamestnancov. Učitelia majú túto funkciu tiež k dispozícii.

Cez "Zobraziť" môžete upraviť, ktoré položky sa budú v jednotlivých sekciách používať. Tiež môžete vypnúť zobrazovanie celej sekcie všetkým alebo iba jednotlivým zamestnancom. Napríklad pri nepedagogických zamestnancoch má zmysel zobraziť iba sekciu "Dochádzka". Po nastavení jednotlivých položiek sa dochádzka môže pekne sprehľadniť. Šikovné nastavenie pre úsporu miesta je tiež "skry nevyužité". Znamená to, že stĺpce bez hodnoty sa nezobrazia.