Pre pokročilých užívateľov: Nastavenie automatických výpočtov

Slovenčina Čeština

Kliknutím na "Nastavenia" → "Úväzky" → v sekcii "Úväzky - Výpočet" si môžete nastaviť rôzne funkcie pre výpočet úväzkov.
1. Príklad na sčítanie jednotlivých položiek z návodu na evidenciu nadčasových hodín. Podobným spôsobom môžete odčítať alebo sčítať jednotlivé úväzky.

2. Dopočítanie práce na doma. Potrebujete, aby systém automaticky dopočítal prácu na doma, ak zamestnanec odpracoval/bol na pracovisku napríklad aspoň 4 hodiny:
Vybratím úväzku „Práca doma“ - 1 sa vám zobrazí automaticky prednastavená podmienka 2. Znamená, že ak je úväzok „hodín“ vačší ako 4 hodiny a zároveň menší ako 7:30, tak sa práca na doma začne vypočítavať. Želaný výpočet práce na doma 3 dostaneme, ak od 7:30 odpočítame úvazok „Hodín“. Potrebujete tam teda ešte pridať funkciu odčítania.

3. Výpočet obedovej prestávky. Pre výpočet obedovej prestávky si najprv pridajte konkrétny dôvod absencie „obed“. V časti dochádzka ho zobrazte, ako tmavočervenú položku.
Následne vyberte „obed“ v časti „úväzok“ a nastavte podmienku. V našom prípade: ak je zamestnanec viac ako 4 hodiny a 30 minút na pracovisku, pozitívny výsledok bude 0:30 minút. Obed sa pridáva do počtu odpracovaných hodín.

V prípade, že potrebujete výpočet náročnejších funkcií, neváhajte nás kontaktovať