Evidencia nadčasových hodín

nadčasová hodina, nadčasové hodiny, nadčasy, nadčas, naduvazkové, nadúvazková

Slovenčina Čeština

Pre evidenciu nadčasových hodín máme k dispozícii tlačovú zostavu „Zostatok NUNv“ a tak isto zelené tlačidlo v spodnej časti obrazovky, cez ktoré si vie každý učiteľ zobraziť koľko hodín NUNv má k aktuálne dispozícii. Systémovo sú k funkcii priradené stĺpčeky NUNv a ČNv, od zostatku – stĺpček „NUNv“ sa vždy odrátava čerpanie náhradného voľna - stĺpček „ČNv“.

Administrátor vie určiť, ako sa má nadčas, ktorý sa dá nastaviť aj cez suplovanie, zarátavať v dochádzke učiteľov. Cez "Nastavenia" → "Hodiny" →"Nastavenie nadčasových hodín z rozvrhu" vyberte úvazok NUNv a prípadne označte klikom nadčasovú hodinu v siluete rozvrhu učiteľa, ak už nebolo urobené v suplovaní. Hodina sa bude automaticky zarátavať do NUNv.

Nadstavba: K automaticky označeným nadčasovým hodinám môžete ešte prirátať typ suplovania „NUNv“. Pridať si ho môžete v suplovaní: Definovanie typov suplovania Následne cez "Nastavenia" → "Úväzky" →"Úväzky - Výpočet" si môžete pridať jednoduchú funkciu súčtu nadčasových hodín podľa printscreenu:


V prípade nahratia nového rozvrhu môžete nastavenia skopírovať: Kopírovanie služieb a nadčasov