Používateľské práva pre dochádzku zamestnancov

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Pridať učiteľovi administrátorské práva na modul „dochádzka učiteľov“ môžete podľa návodu Prehľad a administrácia používateľských práv.

Cez "Nastavenia" → "Používateľské práva" viete nastaviť, či je primárne manuálne upravovanie dochádzky pre učiteľov povolené – otvorený zámok, alebo nie – zamknutý. Kliknutím na „plusko“ viete vyňať nejakých používateľov – výnimky z tohto nastavenia.
Opatovným kliknutím na „pridať výnimku“ nastavíte časové uzamknutie. Môžete napríklad uzavrieť dochádzku v predchádzajúcom mesiaci.