Πως ορίζουμε εβδομάδες;

more_weeks

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian Thai

Στην περίπτωση που το εκπαιδευτήριό σας έχει διαφορετικό ωρολόγιο πρόγραμμα για κάθε εβδομάδα μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των εβδομάδων.

Στην συνέχεια μπορείτε να ορίσετε κάθε διδασκαλία ποια εβδομάδα θα υλοποιείται. Η προεπιλογή είναι να γίνονται τα μαθήματα όλες τις εβδομάδες. Εάν επιλέξετε την επιλογή Οποιαδήποτε εβδομάδα το μάθημα θα τοποθετηθεί είτε στην εβδομάδα 1 είτε στην εβδομάδα 2.