Jak mogę zdefiniować tygodnie?

more_weeks

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian Thai

Jeśli Twoja szkoła ma różne plany lekcji dla parzystych/nieparzystych tygodni (czasami zwanymi tygodniami A i B) program umożliwia w łatwy sposób zdefiniować 2 lub więcej tygodnie:


Dzięki temu przy każdej lekcji będzie dostępna opcja wyboru, w którym tygodniu ma się ona odbyć. Domyślnie wartość to Wszystkie tygodnie. Znaczy to, że lekcja będzie na tej samej pozycji w każdym tygodniu. Jeśli zmienimy tą opcję na Dowolny tydzień program podczas generowania planu sam zdecyduje, w którym tygodniu (tydzień A lub tydzień B) będzie się ona odbywać: