Kaip galima nurodyti, kad tvarkaraštyje būtų skirtingos savaitės?

more_weeks

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian Thai

Jei mokymo įstaigos tvarkaraštis yra skirtingas lyginėmis ir nelyginėmis savaitėmis (kartais vadinama Savaitė A, Savaitė B), tai nurodyti galima taip:

Tuomet kiekvienai pamokai galima nurodyti, kurią savaitę ji turi vykti.
Pradinis nustatymas yra "Visos savaitės". Tai reiškia, kad pamoka tuo pačiu laiku bus visas savaites. Pasirinkus "Bet kurią savaitę", pamoka galės vykti arba pirmą, arba antrą savaitę.