Как мога да определя седмиците?

more_weeks

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Greek Lithuania Bulgarian Thai

Ако училището има различни разписания на четни и нечетни седмици (понякога наричани седмица А и седмица Б), може да обозначите, че имате две или повече седмици:

След това за всеки час може да кажете в коя седмица ще може да се провежда. По подразбиране е "Всички седмици". Това означава, че часът ще се провежда на същата позиция всяка седмица. Ако промените да показва "Която и да било седмица", софтуерът ще позволи да поставите този час в седмица 1 или 2.