Dni, týždne a termy

Slovenčina Na našej škole sa učí aj v sobotu
Slovenčina Dvojtýždňový rozvrh (SOU a podobne)
Slovenčina Ako nastaviť počet týždňov?
Slovenčina Ako zostaviť rozvrh na viac ako 5 dní?
Slovenčina Máme 10dňový rozvrh. Potrebujeme priradiť 1 učebňu ako kmeňovú učebňu pre dve triedy.
Slovenčina Môžem si premenovať názvy dní
Slovenčina Potrebujeme Deň 1, Deň 2... namiesto Pondelok - Piatok
Slovenčina Viac semestrový rozvrh
Slovenčina Ako premenovať názvy dní?
Slovenčina Rozšírený počet hodín za týžden
English Our school has lessons with 4 week and lessons with 2 week cycle
Slovenčina Ako zmeniť týždeň pre viac hodín?
English How to change weekend to "Friday-Saturday"