Ako vyučovať cez EduPage na diaľku?

karanténa

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

1. Učiteľ si vytvorí materiály k téme pánu. Vytváranie nových materiálov


2. Materiál pridelí žiakom na vypracovanie. Ako prideliť žiakom materiál, napr. prezentáciu alebo test?


3. Vo výsledkoch učiteľ vidí, ktoré otázky žiakom robili problém a či niektorý žiak nezaostáva. Kde si môže učiteľ pozrieť výsledky žiakov z testu alebo online DÚ?


4. Rodičia taktiež uvidia výsledky svojho dieťaťa a môžu mu pomôcť v oblastiach, s ktorými má problémy:


Príprava na Testovanie 5 a Testovanie 9 v EduPage
Príprava na externú maturitu z matematiky v EduPage