Príprava na Testovanie 5 a Testovanie 9 v EduPage

Testovanie 5, Testovanie 9, externá maturita, materiály k testovaniu, materiály k maturite, študijné materiály

V EduPage sa nachádzajú testy z Testovania 9 zo slovenského jazyka a matematiky z rokov 2009-2022.
Z Testovania 5 sa v EduPage nachádzajú testy zo slovenského jazyka a matematiky z rokov 2016-2022.
Takisto sa v EduPage nachádzajú testy z matematiky v maďarskom jazyku, testy zo SJSL a testy z MJL.

Ako sa môžete ku nim dostať?

Vyberte hodinu, napr. slovenský jazyk.
V hornom menu zvoľte záložku "Štandardy", vyberte 9.ročník (resp. 5. ročník).
Na konci zoznamu tém sa nachádza Testovanie 9 (resp. Testovanie 5).

V prvom "priečinku" sa nachádzajú oficiálne testy. Zobrazia sa vám po zaškrtnutí políčka.
Test môžete žiakom prideliť: Ako žiakom prideliť test z Testovania 9?

V ďalších "priečinkoch" sa nachádzajú jednotlivé úlohy z testov. Môžete niektoré z nich vybrať a prideliť žiakom:
Ako vytvoriť test z otázok, ktoré sa nachádzajú v EduPage knižnici?

Ak učiteľ test/otázky žiakom prideľoval, môže si pozrieť podrobné výsledky, ako sa žiakom darilo.
Kde si môže učiteľ pozrieť výsledky žiakov z testu alebo online DÚ?

Príprava na celoštátne testovanie z matematiky (T5, T9, EČ MS) - ako zistím, ktoré témy robia žiakom problémy?
Príprava na Testovanie 9 - kde nájdem testy v maďarskom jazyku?
Ako prideliť test žiakom, ktorých neučím?

Viac návodov: Hotové učebné materiály (T5, T9 a EČ MS, súťaže, učebnice)