Ako žiakom prideliť test z Testovania 9?

Zvoľte záložku Štandardy v hornom menu. V ľavej časti sa nachádza zoznam výkonových štandardov ŠVP pre daný predmet podľa ročníkov. V ročníku 9 sa nachádza priečinok Testovanie 9.

Rozkliknite tento priečinok, obsahuje ďalšie "podpriečinky" Oficiálne testy a potom priečinky s názvom konkrétneho testu. Ak zaškrtnete políčko pri názve priečinku, objavia sa vám materiály.

Ak chcete prideliť celý test, postupujte nasledovne. Na vybratom teste stlačte ikonu "Editovať pridelenie".

1. Vyberte, resp. skontrolujte triedu, ktorej chcete test prideliť. Predvyplnená je hodina, ktorú máte momentálne vybratú.
2. Keďže chcete, aby žiaci robili test online, zvoľte túto voľbu. Otvoria sa vám ďalšie možné nastavenia.
3. Stlačte Hotovo.

Ako obmedziť čas na vypracovanie testu ?
Ako schovať/zobraziť žiakom správne odpovede po vypracovaní testu?

Žiakom príde správa o pridelení testu. Dôležitá je informácia, že test (alebo DÚ) sa dá prehrať online , tj. dá sa spustiť.
Čo znamená "prehrať online" pri teste, či domácej úlohe?

Stlačia "Otvoriť materiál".

Spustí sa im test.

Po ukončení sa žiakom zobrazia správne a nesprávne odpovede (ak to učiteľ nenastavil inak).

Úlohy z T9 z matematiky sú zaradené k jednotlivým výkonovým štandardom ŠVP. Preto EduPage z výsledkov učiteľovi vie pomôcť identifikovať témy (štandardy), ktoré žiakom robia problémy .

Kde si môže učiteľ pozrieť výsledky žiakov z testu alebo online DÚ?
Príprava na celoštátne testovanie z matematiky (T5, T9, EČ MS) - ako zistím, ktoré témy robia žiakom problémy?
Príprava na Testovanie 9 - kde nájdem testy v maďarskom jazyku?
Prečo nevidím testy z externej maturity?
Ako prideliť test žiakom, ktorých neučím?

Ak chcete žiakom prideliť len zopár otázok, vyberte si priečinok s názvom konkréteho testu. Ďalej postupujte podľa tohto návodu: Ako vytvoriť test z otázok, ktoré sa nachádzajú v EduPage knižnici?

Viac návodov: Hotové učebné materiály (T5, T9 a EČ MS, súťaže, učebnice)