Ako schovať/zobraziť žiakom správne odpovede po vypracovaní testu?

zobrazenie správnej odpovede, nezobrazenie správnej odpovede

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Ak učiteľ zadáva žiakom test online, EduPage ponúka učiteľovi niekoľko možností ako zobraziť, resp. nezobraziť testové otázky a správne odpovede žiakom.

Štandardne EduPage ukáže žiakom správne odpovede okamžite. Ak nechcete žiakom zobrazovať otázky alebo správne odpovede, môžete nastavenia zmeniť tu:

Uvádzame niekoľko príkladov:

Príklad č. 1:

Príklad č. 2 - štandardné nastavenie online testu:

Príklad č. 3: