วิธีใช้ EduPage สำหรับการศึกษาทางไกล

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

1. ครูสร้างสื่อการเรียนการสอนสำหรับหัวข้อในแผนการสอน การสร้างสื่อการเรียนการสอนใหม่


2. ครูกำหนดสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนทำ วิธีกำหนดสื่อการเรียนการสอน (เช่น สื่อนำเสนอ) ให้กับนักเรียน


3. "ผลคะแนน" จะช่วยให้ครูสามารถมองเห็นภาพรวมของคำตอบที่นักเรียนส่งเข้ามา ทั้งนี้ครูจะสามารถตรวจสอบได้ว่านักเรียนประสบปัญหากับโจทย์คำถามใด และสามารถตรวจสอบว่านักเรียนคนใดยังเรียนไม่ทันเพื่อนในชั้นเรียน วิธีเข้าดูคำตอบและผลคะแนนของนักเรียน


4. นักเรียนที่ได้คะแนนน้อยจะถูกกำหนดงานเพิ่มเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนเพิ่มเติม และทั้งนักเรียนและผู้ปกครองก็จะทราบว่าพวกเขาต้องให้ความสนใจกับหัวข้อใดเป็นพิเศษ