Ako vyučovať cez EduPage na diaľku?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

1. Učiteľ si vytvorí materiály k téme pánu. Vytváranie nových materiálov


2. Materiál pridelí žiakom na vypracovanie. Ako prideliť žiakom materiál, napr. prezentáciu alebo test?


3. Vo výsledkoch vidí, ktoré otázky žiakom robili problém a či niektorý žiak nezaostáva. Kde si môže učiteľ pozrieť výsledky žiakov z testu alebo online DÚ?


4. Žiakom s horšími výsledkami môže prideliť ďalšie úlohy na precvičovanie.
Žiaci aj rodičia taktiež vidia, čo žiakovi ide a čomu sa treba ešte venovať.