Príprava na externú maturitu z matematiky v EduPage

maturitné testy, externá maturita, maturita

Maturitné testy v EduPage - VIDEONÁVOD

V EduPage sa nachádzajú testy a úlohy z EČ MS z rokov 2009-2019. Študentom môžete prideliť celý test alebo aj jednotlivé úlohy.

Vyberte hodinu matematiky, kliknite na záložku Štandardy a v ročníkoch vyhľadajte Maturitné požiadavky.

V záložke "Oficiálne maturitné testy" sa nachádzajú testy z predchádzajúcich rokov. Ukážu sa vám, keď si zaškrtnete túto záložku. Testy sú hotové a pripravené na pridelenie študentom. Ako prideliť žiakom hotový test z EČ MS?

Ďalej sa nachádzajú priečinky s názvom konkrétneho testu. Tu sa nachádzajú jednotlivé úlohy. Z nich môžete poskladať test alebo domácu úlohu.
Ako vytvoriť test z otázok, ktoré sa nachádzajú v EduPage knižnici?

Jednotlivé úlohy majú priradené výkonové štandardy (témy), ktorých sa týkajú. Preto máte príklady z testov zoskupené aj podľa tém. Napríklad ak si v maturitných požiadavkách zaškrtnete tému "Funkcie, jej vlastnosti a postupnosti", ukážu sa vám všetky príklady, ktoré sa v testoch z externej maturity týkali tejto témy. Ak si opakujete učivo podľa jednotlivých tém, môžete žiakom prideliť len príklady z jednej témy. Takto môžete overiť, či tému zvládajú.

Vďaka tomu, že všetky úlohy majú priradené štandardy, ktorých sa týkajú, učiteľ vie presne identifikovať, ktoré témy robia študentom problémy.
Príprava na celoštátne testovanie z matematiky (T5, T9, EČ MS) - ako zistím, ktoré témy robia žiakom problémy?