Ako prideliť žiakom hotový test z EČ MS?

Vyberte si konkrétny test, kliknite na ikonu Editovať pridelenie.

Triedu už máte zrejme zaškrtnutú (podľa aktuálnej hodiny), takže stačí stlačiť "Umožniť žiakom vypracovať online" a stlačte Hotovo.

Žiaci dostanú o pridelenom teste/DÚ správu. Kliknutím na ňu môžu spustiť test/DÚ. Môžu ju vypracovať na mobile, tablete alebo počítači. Systém ich odpovede vyhodnotí.
Čo znamená "prehrať online" pri teste, či domácej úlohe?
Kde si môže učiteľ pozrieť výsledky žiakov z testu alebo online DÚ?