Plány a prípravy v EduPage - PREHĽAD

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Keď na začiatku roka vytvárate novú hodinu, pripravte si v EduPage tematický plán. Po príchode na hodinu potom nemusíte učivo v triednej knihe vypisovať, jednoducho si vyberiete nasledujúcu tému z plánu.

Učiteľ - čo je to hodina a ako si ju vytvoriť?
Ako si vytvoriť nový plán v EduPage?
Ako použiť tematický plán v triednej knihe?

Do tematického plánu si pridajte prípravy - poznámky, prezentácie, obrázky, testy, testové otázky.

Organizovanie materiálov v EduPage - VIDEONÁVOD
Ako vytvoriť novú prezentáciu v EduPage?
Ako vytvoriť nový test?
Ako vytvoriť test z otázok, ktoré sa nachádzajú v EduPage knižnici?
Ako pripraviť novú otázku?
Ako si do príprav pridám súbor alebo obrázok?

Keď si v triednej knihe vyberáte učivo z plánu, vidíte súčasne, koľko príprav máte k danej téme k dispozícii a môžete ich hneď použiť.

Ako sa dostanem ku svojim prípravám z ETK?

Vaše prípravy môžu vidieť aj žiaci, ak im to dovolíte. Pri každej téme plánu je zaškrtávacie políčko "Informovať žiakov po prebratí tohto učiva". Ak ho máte vybraté (označené), po prebratí učiva (zapísaní v ETK) žiakom príde správa. Po kliknutí na ňu sa žiakom zobrazia materiály, ktoré ste im zverejnili.

Ako učiteľ upozorní žiakov na materiály k prebranému učivu?

V EduPage sa okrem vami vytvorených príprav nachádza aj veľa iných materiálov, ktoré vytvorili iní učitelia. Zdieľanie materiálov v EduPage je založené na princípe výkonových štandardov ŠVP. Ku každému vytvorenému materiálu sa dá "pripojiť" výkonový štandard, ktorý ho najpresnejšie charakterizuje.

Napríklad - ak viete, že máte materiál vypracovaný k téme desatinných čísel. Samotná téma môže byť veľmi široká, pretože zahŕňa sčitovanie desatinných čísel, násobenie, zaokrúhľovanie či slovné úlohy. Ak však k materiálu priradíte výkonový štandard, napríklad "zobraziť kladné a záporné desatinné čísla na číselnej osi" hneď je jasnejšie, čoho sa materiál týka.

Na čo slúžia štandardy v EduPage?
Kde nájdem v EduPage hotové materiály k danej téme?

Ak chcete, aj vy môžete vami pripravené materiály zdieľať iným učiteľom.

Ako môžem zdieľať svoj materiál do školskej knižnice?

Ak sa vám hotové materiály od iných učiteľov páčia a chceli by ste ich vidieť vo svojich prípravách, urobte pri vytváraní plánu jeden krok navyše - priraďte si k témam svojho plánu jednotlivé výkonové štandardy. Štandardy so sebou "prinesú" aj všetky materiály, ktoré sú s nimi prepojené.

Ako pripojiť k témam svojho plánu výkonové štandardy?

Tento malý krok prinesie skvelé výhody pre vás i vašich žiakov.

Vaši žiaci veľmi jednoducho získajú prístup k materiálom na samoštúdium či prípravu na písomku.

Načo slúžia "Témy na štúdium"?

Môžete vidieť výsledky žiakov podľa jednotlivých výkonových štandardov. Pomôže vám to zistiť, čo žiaci vedia a čo im stále robí problémy. Môžete lepšie zamerať svoju pozornosť na hodine na problematické časti učiva.

Výsledky žiakov podľa jednotlivých výkonových štandardov obsiahnutých v teste

EduPage vám pomôže aj s opravovaním písomiek a domácich úloh. Ak žiaci robia domácu úlohu alebo test online na počítači alebo mobilnom zariadení, EduPage automaticky ich odpovede vyhodnotí. Vy si môžete pozrieť výsledky a jedným klikom zapísať známky do žiackej knižky.

EduPage ponúka aj systém na opravovanie tlačených testov. V niektorých prípadoch vám to uľahčí prácu a ponúkne vám zaujímavé štatistiky.

Ako opravovať tlačené testy pomocou EduPage?

Viac návodov k plánom a prípravám