Ako učiteľ upozorní žiakov na materiály k prebranému učivu?

English Slovenčina Russian Lithuania Hebrew

Ak označíte políčko "Informovať žiakov po prebraní témy" a túto tému zapíšete do ETK,

žiaci dostanú notifikáciu o prebranom učive.

Keď si na túto správu kliknú, môžu sa dostať k materiálom k preberanej téme.

Ak máte k témam svojho plánu priradené štandardy, žiaci uvidia tiež aj materiály, ktoré k prebranej téme vytvorili iní učitelia a sú zdieľané prostredníctvom priradených štandardov. Ako pripojiť k témam svojho plánu výkonové štandardy?

Pod ikonou červenej aktovky sa ukrývajú materiály, ktoré učiteľ označil ako "základné učivo". Fialová aktovka zase označuje materiály "rozšíreného učiva". Zelená ikona štandardov označuje materiály iných učiteľov, ktoré sú zdieľané na základe štandardov.

Ak si kliknú na ľubovolnú dlaždičku s materiálmi, EduPage im ponúkne nasledovné menu:

Žiaci môžu otestovať svoje vedomosti.

Žiaci uvidia len materiály, ktoré sú vo vašich prípravách označené ako viditeľné pre žiakov.