Ako môže učiteľ ovládať interaktívnu hodinu cez smarfón?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

Spustite prezentáciu napríklad na počítači alebo notebooku. Pokiaľ premietate, vo vašej aplikácii sa objaví zelený oznam o tom, že premietate na projektore/interaktívnej tabuli. Kliknite naň. Otvorí sa vaša prezentácia. Ďalej ju môžete ovládať z mobilu. Slajdy môžete posúvať okrem šipiek aj jednoducho potiahnutím.

Interaktívna hodina
Rôzne spôsoby spustenia interaktívnej hodiny
Ako spustiť prezentáciu z mobilu alebo počítača, ktorý nie je pripojený na projektor?
Ovládanie interaktívnej hodiny
Ako sa žiaci pripoja k interaktívnej hodine?
Ako sa môže ku interaktívnej hodine pripojiť žiak, ktorý nevie svoje prihlasovacie údaje do EduPage
Kde vidí učiteľ výsledky žiakov počas interaktívnej hodiny?
Kde nájde učiteľ výsledky žiakov po skončení interaktívnej hodiny?
Ako môže učiteľ dať extra body/známky za interaktívnu hodinu (prepojenie na IŽK)?
Ako môže učiteľ pridať materiály do interaktívnej hodiny?