Ako môže učiteľ pridať materiály do interaktívnej hodiny?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

Najjednoduchší spôsob prípravy interaktívnej hodiny je vytvoriť si vopred EduPage prezentáciu aj s kontrolnými otázkami.
Ako vytvoriť novú prezentáciu v EduPage?

Na hodine jednoducho zvolíte prehrať na tabuli/na projektore.

Ak sa však počas prezentovania vyskytne situácia, že potrebujete vložiť do prezentácie slajd, alebo otázku, ktorá nie je súčasťou vašej prezentácie, nie je potrebné pôvodnú prezentáciu zrušiť.

Na karte, ktorú chcete vložiť do prezentácie, stlačte ikonu premietania.

a zvoľte jednu z možností, kam kartu zaradiť:

a) za posledný slajd prezentácie
b) za aktuálne premietaný slajd
c) zrušiť pôvodnú prezentáciu a nahradiť ju novým slajdom

Interaktívna hodina
Rôzne spôsoby spustenia interaktívnej hodiny
Ako spustiť prezentáciu z mobilu alebo počítača, ktorý nie je pripojený na projektor?
Ovládanie interaktívnej hodiny
Ako sa žiaci pripoja k interaktívnej hodine?
Ako sa môže ku interaktívnej hodine pripojiť žiak, ktorý nevie svoje prihlasovacie údaje do EduPage
Kde vidí učiteľ výsledky žiakov počas interaktívnej hodiny?
Kde nájde učiteľ výsledky žiakov po skončení interaktívnej hodiny?
Ako môže učiteľ dať extra body/známky za interaktívnu hodinu (prepojenie na IŽK)?
Ako môže učiteľ ovládať interaktívnu hodinu cez smarfón?