Ako sa žiaci pripoja k interaktívnej hodine?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

Keď učiteľ spustí premietanie na interaktívnej tabuli alebo na projektore, žiakom sa v mobilnej aplikácii zobrazí zelený oznam. Po kliknutí na tento zelený oznam systém žiakov pripojí k interaktívnej hodine.

Podobne na webe. Žiak sa pripojí k interaktívnej hodine klinutím na zelený pásik na úvodnej obrazovke.


Tu učiteľ vidí informáciu, koľko žiakov je pripojených k interaktívnej hodine.

Interaktívna hodina
Rôzne spôsoby spustenia interaktívnej hodiny
Ako spustiť prezentáciu z mobilu alebo počítača, ktorý nie je pripojený na projektor?
Ovládanie interaktívnej hodiny
Ako sa môže ku interaktívnej hodine pripojiť žiak, ktorý nevie svoje prihlasovacie údaje do EduPage
Kde vidí učiteľ výsledky žiakov počas interaktívnej hodiny?
Kde nájde učiteľ výsledky žiakov po skončení interaktívnej hodiny?
Ako môže učiteľ dať extra body/známky za interaktívnu hodinu (prepojenie na IŽK)?
Ako môže učiteľ pridať materiály do interaktívnej hodiny?
Ako môže učiteľ ovládať interaktívnu hodinu cez smarfón?