Ovládanie interaktívnej hodiny

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

Keď učiteľ spustí interaktívnu prezentáciu, v prehliadači sa mu otvorí nové okno. V tomto novom okne sa zobrazí prezentácia, ktorú môže vysielať na projektore.

V pôvodnom okne vidí svoju EduPage stránku a v jej pravej časti sa nachádza ovládací panel prezentácie.

Prezentáciu môžete ovládať z hociktorého z týchto dvoch okien, nezávisí to od toho, ako ste si ich rozmiestnili medzi počítačom a projektorom. V obidvoch oknách si viete zapnúť pravý panel.

Ovládanie prezentácie, ak ste si zvolili jednu duplikovanú obrazovku:

Ovládanie prezentácie, ak máte dve obrazovky (rozšírená obrazovka):

Učiteľ môže prezentáciu spustiť aj cez mobilnú aplikáciu. Ako na to sa dozviete v návode: Ako spustiť prezentáciu z mobilu alebo počítača, ktorý nie je pripojený na projektor?

Popis ovládania interaktívnej prezentácie v mobilnej aplikácii:

V mobilnej aplikácii môžete posúvať slajdy okrem šípok aj jednoducho potiahnutím.

Interaktívna hodina
Rôzne spôsoby spustenia interaktívnej hodiny
Ako spustiť prezentáciu z mobilu alebo počítača, ktorý nie je pripojený na projektor?
Ako sa žiaci pripoja k interaktívnej hodine?
Ako sa môže ku interaktívnej hodine pripojiť žiak, ktorý nevie svoje prihlasovacie údaje do EduPage
Kde vidí učiteľ výsledky žiakov počas interaktívnej hodiny?
Kde nájde učiteľ výsledky žiakov po skončení interaktívnej hodiny?
Ako môže učiteľ dať extra body/známky za interaktívnu hodinu (prepojenie na IŽK)?
Ako môže učiteľ pridať materiály do interaktívnej hodiny?
Ako môže učiteľ ovládať interaktívnu hodinu cez smarfón?
Ako žiakom na mobile zobraziť len otázky, nie všetky slajdy?