Ako sa môže ku interaktívnej hodine pripojiť žiak, ktorý nevie svoje prihlasovacie údaje do EduPage

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

Aby sa žiaci mohli zapojiť do interaktívnej hodiny, potrebujú byť prihlásení na svoje EduPage konto. Ideálne je to cez mobilnú aplikáciu EduPage (aktualizovanú).

Ak sa niektorý zo žiakov z nejakých dôvodov nevie prihlásiť do svojho EduPage konta (napríklad nemá mobilnú aplikáciu EduPage), existuje spôsob, ako sa napriek tomu môže pripojiť ku interaktívnej hodine.

Keď učiteľ spúšťa interaktívnu hodinu, v pravom dolnom rohu sa nachádza návod, ako sa k interaktívnej hodine môžu pripojiť žiaci, ktorí nevedia svoje prihlasovacie údaje. Je tam uvedená webová adresa a identifikátor tabule.

Žiak, ktorý sa nevie prihlásiť do EduPage (nevie svoje prihlasovacie údaje) na počítači/tablete/mobile zadá webovú adresu:

nazov_edupage.edupage.org/bb, napríklad zskrasna.edupage.org/bb

a potom zadá identifikátor tabule. Tým sa prihlási ku interaktívnej hodine.

Ešte je potrebné spárovať svoje anonymné prihlásenie so svojím menom, preto sa vyhľadá v zozname žiakov. Takto sa jeho odpovede na otázky v prezentácii priradia vo výsledkoch k jeho menu.

Interaktívna hodina
Rôzne spôsoby spustenia interaktívnej hodiny
Ako spustiť prezentáciu z mobilu alebo počítača, ktorý nie je pripojený na projektor?
Ovládanie interaktívnej hodiny
Ako sa žiaci pripoja k interaktívnej hodine?
Kde vidí učiteľ výsledky žiakov počas interaktívnej hodiny?
Kde nájde učiteľ výsledky žiakov po skončení interaktívnej hodiny?
Ako môže učiteľ dať extra body/známky za interaktívnu hodinu (prepojenie na IŽK)?
Ako môže učiteľ pridať materiály do interaktívnej hodiny?
Ako môže učiteľ ovládať interaktívnu hodinu cez smarfón?