วิธีควบคุมคาบเรียนเชิงโต้ตอบผ่านสมาร์ทโฟน

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

เปิดสื่อนำเสนอของท่านบนคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ค เมื่อสื่อนำเสนอถูกเปิดบนกระดาน ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันว่ามีสื่อนำเสนอฉายอยู่บนโปรเจคเตอร์/กระดานที่มีระบบประมวลผล ซึ่งจะปรากฏเป็นกล่องสีเขียว กดที่กล่องสีเขียว จากนั้นสื่อนำเสนอจะปรากฏขึ้นบนสมาร์ทโฟนของท่าน ซึ่งท่านจะสามารถควบคุมสื่อนำเสนอได้โดยการกดที่ปุ่มลูกศรหรือลากนิ้วเพื่อเปลี่ยนสไลด์

คาบเรียนเชิงโต้ตอบ
วิธีต่างๆในการนำเสนอคาบเรียนเชิงโต้ตอบ
How to launch a presentation from smartphone or a computer unconnected to the projector
องค์ประกอบการดำเนินการในคาบเรียนเชิงโต้ตอบ
นักเรียนสามารถเชื่อมต่อกับคาบเรียนเชิงโต้ตอบได้อย่างไร
นักเรียนที่ยังไม่มีบัญชี EduPage จะสามารถเชื่อมต่อกับคาบเรียนเชิงโต้ตอบได้อย่างไร
ครูสามารถตรวจดูผลคะแนนของนักเรียนในคาบเรียนเชิงโต้ตอบได้จากที่ใด
ครูสามารถเรียกดูผลคะแนนของนักเรียนหลังคาบเรียนเชิงโต้ตอบได้จากที่ใด
วิธีการให้คะแนน/เกรดพิเศษกับนักเรียนในคาบเรียนเชิงโต้ตอบ (ลิงก์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)
วิธีการเพิ่มสื่อการเรียนการสอนในคาบเรียนเชิงโต้ตอบ