Kde nájde učiteľ výsledky žiakov po skončení interaktívnej hodiny?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

Po ukončení interaktívnej hodiny nájde učiteľ výsledky žiakov v záložke Výsledky/Interaktívne tabule. Výsledky konkrétnej interaktívnej hodiny sa ukladajú do výsledkov hodiny, z ktorej bola prezentácia spustená.

Tu môže učiteľ ohodnotiť aktivitu žiakov extra bodmi/malou jednotkou, keďže výsledky sú prepojené so žiackou knižkou.
Ako zadať žiakom extra body za aktivitu?

Interaktívna hodina
Rôzne spôsoby spustenia interaktívnej hodiny
Ako spustiť prezentáciu z mobilu alebo počítača, ktorý nie je pripojený na projektor?
Ovládanie interaktívnej hodiny
Ako sa žiaci pripoja k interaktívnej hodine?
Ako sa môže ku interaktívnej hodine pripojiť žiak, ktorý nevie svoje prihlasovacie údaje do EduPage
Kde vidí učiteľ výsledky žiakov počas interaktívnej hodiny?
Ako môže učiteľ dať extra body/známky za interaktívnu hodinu (prepojenie na IŽK)?
Ako môže učiteľ pridať materiály do interaktívnej hodiny?
Ako môže učiteľ ovládať interaktívnu hodinu cez smarfón?