ครูสามารถเรียกดูผลคะแนนของนักเรียนหลังคาบเรียนเชิงโต้ตอบได้จากที่ใด

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Thai

หลังจากคาบเรียนเชิงโต้ตอบสิ้นสุดลง ครูสามารถเรียกดูผลคะแนนของนักเรียนได้ที่เมนู "ผลคะแนน" > "กระดาน" ซึ่งผลคะแนนของคาบเรียนเชิงโต้ตอบจะถูกบันทึกไว้ในผลคะแนนของรายวิชาที่ครูเปิดสื่อนำเสนอ

ครูสามารถให้รางวัลนักเรียนเป็นคะแนนพิเศษสำหรับการร่วมกิจกรรมของนักเรียน โดยผลคะแนนนี้จะลิงก์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิธีให้คะแนนพิเศษสำหรับการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

คาบเรียนเชิงโต้ตอบ
วิธีต่างๆในการนำเสนอคาบเรียนเชิงโต้ตอบ
How to launch a presentation from smartphone or a computer unconnected to the projector
องค์ประกอบการดำเนินการในคาบเรียนเชิงโต้ตอบ
นักเรียนสามารถเชื่อมต่อกับคาบเรียนเชิงโต้ตอบได้อย่างไร
นักเรียนที่ยังไม่มีบัญชี EduPage จะสามารถเชื่อมต่อกับคาบเรียนเชิงโต้ตอบได้อย่างไร
ครูสามารถตรวจดูผลคะแนนของนักเรียนในคาบเรียนเชิงโต้ตอบได้จากที่ใด
วิธีการให้คะแนน/เกรดพิเศษกับนักเรียนในคาบเรียนเชิงโต้ตอบ (ลิงก์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)
วิธีการเพิ่มสื่อการเรียนการสอนในคาบเรียนเชิงโต้ตอบ
วิธีควบคุมคาบเรียนเชิงโต้ตอบผ่านสมาร์ทโฟน