Modul Platby

English Slovenčina Deutsch Polish Russian Lithuania Hebrew Thai

Modul 'Platby' slúži na komunikáciu školy s rodičmi ohľadne poplatkov a platieb.

 • Škola
  - môže oznámiť rodičom poplatky a pre bezhotovostné úhrady aj všetky potrebné náležitosti (bank. účet, VS, ...)
  - má prehľad o platbách a poplatkoch jednotlivých žiakov
  - zapisovaním prijatých platieb dáva spätnú väzbu rodičovi o prijatí jeho platby
 • Rodičia
  - majú prehľad koľko, kedy, kam a na aký účel majú platiť a tiež, či škola eviduje ich platbu
  - pre pohodlné úhrady môžu využívať QR kódy pre bankové mobilné aplikácie či Viamo
 • Učitelia
  - môžu vytvárať vlastné hotovostné zbierky pre žiakov, ktorých učia (napr. na pomôcky, triedny fond, ...)
  - môžu mať prehľad aj o školských poplatkoch a platbách svojich žiakov

  Spravovať modul 'Platby' na úrovni školy môže administrátor alebo učiteľ s právom na modul platby.
  Ako pridať zamestnancovi používateľské práva na modul platieb


  Príklad použitia pre školu:

  1. Nastaví číslo účtu školy, kam rodičia/žiaci majú posielať peniaze a tiež pridelí žiakom variabilný symbol pre lepšiu identifikáciu
   (Nastavenie bankových účtov školy, Ako priradiť (vygenerovať) variabilný symbol)
  2. Škola vytvorí predpis na konkrétny účel (napr. Školné, ŠKD, ZRPŠ, krúžky, ...), nastaví poplatky a dátumy splatnosti. Predpis priradí konkrétnym žiakom - tak definuje, kto má platiť poplatky za daný predpis.
   (Vytvorenie nového predpisu v module platby, Ako pridať žiakovi predpis)
  3. Informácie o poplatkoch sa rodič hneď dozvie vo svojej EduPage mobilnej aplikácii a môže uhradiť prelinkovaním do bankovej aplikácie
   (Ako platiť školské poplatky z aplikácie EduPage cez bankové aplikácie)
  4. Prijaté platby škola zaznamenáva do systému, platby cez Viamo sú v systéme okamžite
   (Import platieb z bankového výpisu)
  5. Škola potvrdí priradenia platieb jednotlivým žiakom (systém predpriraďuje platby podľa variabilného symbolu, čísla účtu odosielateľa, správy pre príjemcu)
   (Priraďovanie platieb žiakom, Zmena priradenia už priradenej platby)


  Kde nájdem modul platby?

  -> do modulu 'Platby' sa dostanete cez dlaždicu na úvodnej stránke alebo cez ľavé bočné menu časť 'Komunikácia'
  -> na úvodnej stránke sa zobrazujú upozornenia na novinky, zmeny alebo tipy na uľahčenie práce
  -> školský rok sa prepína v hornom menu modulu


  Ďalšie možnosti:
  - v ponuke je automatický predpis = nemusíte ručne každému stravníkovi osobitne vypočítavať jeho poplatky, výpočet aj záverečné vyúčtovanie zabezpečí systém (Ako vytvoriť predpis pre školskú jedáleň)

  - ako všetky moduly v EduPage, aj modul platby funguje na školské roky - je možné robiť automatický prenos predpisov a aj zostatkov (Prechod do nového školského roka - modul PLATBY)


  Pozrite si ďalšie návody - Zoznam všetkých návodov pre modul Platby