Ako pridať zamestnancovi používateľské práva na modul platieb

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew Thai

Používateľské práva na jednotlivé moduly môže nastavovať administrátor a iba zamestnancom - t.j. na učiteľské konto.
Zamestnanec, ktorý má používateľské práva na modul platby, môže s modulom narábať ako administrátor.
Určite neodporúčame, aby pod administrátorským prihlásením pracovali viacerí zamestnanci školy.

Práva je možné pridávať viacerými spôsobmi:

1. v prehľade používateľských práv
-> v ľavom bočnom menu zvoľte 'Prehľad' a vyberte dlaždicu 'Používateľské práva' na konci zoznamu
Viac Prehľad a administrácia používateľských práv


-> v stĺpci 'Platby - administrácia' zaškrtnite právo používateľovi, ktorý bude na škole spravovať modul platby

Ak sa v hornom riadku v zozname práv nenachádza potrebné, pridajte ho cez 'Vybrať stĺpce'.
V prehľade práv sa nenachádza modul, na ktorý chcem prideliť právo

2. na karte zamestnanca, ktorú nájdete v dátach školy na úvodnej obrazovke alebo v agende

-> zvoľte právo 'Platby - Administrácia':

* na karte sa nachádzajú práva najmä na celé moduly, zoznam je trochu menší ako v prehľade používateľských práv v bode 1.
Pozrite si ďalšie návody Zoznam všetkých návodov pre modul Platby