Variabilný symbol

variabilný symbol, VS, priradenie VS, generovanie VS, import VS

Variabilný symbol je jeden z identifikátov platby, na základe ktorého sa platby automaticky priraďujú k platiteľovi. Každý platiteľ (žiak, učiteľ) môže mať pridelený len jeden variabilný symbol. Variabilný symbol môžeme generovať priamo v EduPage (a.) alebo vieme importovať variabilné symboly (b.), ak už nejaké škola používa a nechce ich meniť. Variabilný symbol sa rodičovi automaticky nahrá do všetkých platieb cez EduPage a nemusí ho pracne vypisovať do platobných príkazov.

a. Vygenerovanie variabilného symbolu v EduPage urobíme v záložke Používatelia :

Vygenerované variabilné symboly je potrebné uložiť.

b. Na import variabilných symbolov z Excelu je potrebné mať pripravený zoznam používateľov s hlavičkou (meno, trieda a VS) v Exceli. Do dialógového okna vložíme vyznačenú oblasť aj s hlavičkou cez Ctrl+C a Ctrl+V. Ak niekoho systém nenájde (napríklad kvôli chybe v mene), môžeme nepriradených vyhľadať a priradiť manuálne.


Návody ako importovať prijaté platby od rodičov na EduPage nájdete tu: Import platieb z bankového výpisu