Import platieb z bankového výpisu

import platieb, bankový výpis, kreditné platby

Import platieb z bankového výpisu umožňuje škole nahrať prijaté platby rýchlo, bez chýb a bez duplicít pri ručnom zadávaní. Pre import potrebujeme výpis z účtu v elektronickej podobe, ktorý si vieme stiahnuť v internetbankingu. Na EduPage si vopred pozrieme, aké formáty súboru sú podporované pre našu banku a takýto formát si stiahneme. Je vhodné vytvoriť si v počítači samostaný priečinok na bankové výpisy a tie sťahovať a importovať pravidelne.
V module Platby klikneme na záložku Pridaj platby a pokračujeme nasledovne:


Zobrazia sa nám všetky platby, ktoré sa našli na výpise a budú importované:

Platby sme úspešne importovali na EduPage. Systém nedovolí naimportovať rovnaké platby viackrát v prípade, že nahráme ten istý bankový výpis znova. VIAMO platby a platby cez VIAMO Platobnú bránu (prijaté platby kartou, GooglePay, ApplePay), ktoré sa automaticky nahrávajú na EduPage, systém pri importe výpisu tiež nezduplikuje. Importované platby sa nám zobrazia v záložke Platby, prípadne Nepriradené platby:


Importované platby je potrebné ešte potvrdiť Ako potvrdiť importované platby